Mandersloot - Transport

 
 
 

header
Twój klient jest naszym klientem


Dzisiejsi klienci ustanowili wysokie standardy w zakresie transportu i przechowywania produktów. Szybkość i bezpieczeństwo odgrywają coraz ważniejszą rolę, dlatego Mandersloot opiera się o współpracę z wykwalifikowanym i kompetentnym personelem, wspierany tym samym przez najnowsze technologie i systemy łączności. W rezultacie oferujemy ścisłą kontrolę  jakości i terminowość dostaw. Kompleksowa opieka nad klientem jest naszym głównym celem. Z pewnością Twoje towary dojadą w nienaruszonym stanie do Twojego klienta,  ponieważ Twój klient jest naszym klientem.


Szybkość

Doświadczony zespół planowania (dostępny 24 godziny na dobę)

Doświadczeni kierowcy
Dostawy "just-in-time" i całopojazdowe

Bezpieczeństwo

Komputery pokładowe (24-godzinna komunikacja)
Bezpieczeństwo kierowców, ładunków i pojazdów
Certyfikat higieny w zakresie produktów żywnościowych w kontrolowanej temperaturze

Komfort

Transport chłodniczy,  bez wymogu kontroli temperatury oraz transport drobnicowy

Do i ze wszystkich miejsc w Europie (Środkowej i Wschodniej)
Klient jako partner: swoboda dobrej współpracy

 

balk


polenpersoneel