Mandersloot - Transport

 
 
 

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym w temacie maila lub na kopercie wpisując „PRACA”.

 

nnowicka@mandersloot.eu

 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".


praca Dyspozytor